Skip to main content

BiH predstavlja jedno od atraktivnijih tržišta za započinjanje privredne djelatnosti, imajući u vidu da propisan minimalni osnivački ulog za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 1 KM. Još jedna od prednosti za strane državljane koji se nalaze u ulozi osnivača firmi jeste da u postupku osnivanja imaju skoro jednak tretman kao domaći državljani. Porez na dobit za privredna društva osnovana u formi d.o.o. je izuzetno nizak u poređenju sa drugim državama i iznosi samo 10%. Takođe, nije neophodno da lice koje osniva firmu bude lično prisutno tokom cjelokupnog trajanja postupka osnivanja, već preduzimanje svih neophodnih radnji može povjeriti advokatu kao punomoćniku.

Sam postupak registracije firme se sastoji iz više faza. Početna faza osnivanja sastoji se u odabiru poslovnog imena društva, određivanju djelatnosti (pri čemu može biti navedeno više djelatnosti) i sjedišta društva.

Sva potrebna dokumentacija se dostavlja Agenciji za posredničke, finansijske i informatičke usluge, koja iste prosleđuje nadležnom sudu. Kada je riječ o jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital 1 KM, najprije je potrebno da osnivač sam ili uz pomoć advokata sačini Odluku o osnivanju društva, nakon čega će se potpis na istoj ovjeriti kod notara. Pored toga, potrebno je sačinjavanje Odluke o imenovanju direktora društva i Izjave direktora da prihvata imenovanje, za koje je takođe neophodno da se potpisi ovjere kod notara. Navedena dokumentacija se zajedno sa drugom neophodnom dokumentacijom i popunjenom prijavom dostavlja APIF-u.

Ukoliko je pak riječ o d.o.o. čiji je osnivački kapital veći od 1 KM ili se radi o višečlanom d.o.o. tada Odluku odnosno Ugovor o osnivanju sačinjava i notarski obrađuje notar, zajedno sa Odlukom o imenovanju direktora društva i Izjavom direktora da prihvata dužnost direktora.

Ako je za obavljanje djelatnosti privrednog društva neophodno pribavljanje saglasnosti nadležnih organa, potrebno je da se osnivač obrati nadležnim organima i zatraži saglasnost za obavljanje planirane djelatnosti.

Po prijemu neophodne dokumentacije, APIF istu dostavlja nadležnom registarskom sudu koji ispituje da li su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za registraciju preduzeća. Ukoliko se ispostavi da su svi uslovi ispunjeni, sud donosi rješenje kojim se odobrava upis u Registar poslovnih subjekata. Zakonski rok za donošenje rješenja o osnivanju je 2 dana. Rješenje o upisu sadrži JIB privrednog subjekta kojim će se on dalje služiti u pravnom prometu.

Po prijemu sudske odluke o registraciji, novonastalo privredno društvo mora da napravi svoj pečat. Uz zahtjev za izradu pečata privrednog društva mora se priložiti i kopija rješenja o upisu privrednog društva u sudski registar. Takođe, jedna od faza za uspješno okončanje postupka registracije jeste otvaranje žiro-računa u banci.

Važno je istaći da direktor u d.o.o. može imati radni odnos, i u tom slučaju mora biti zdravstveno i socijalno osiguran te može obavljati funkciju direktora i u nekom drugom društvu samo uz dozvolu društva u kom je već direktor, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu. U takvom slučaju lice koje obavlja funkciju direktora zaključuje menadžerski ugovor, za koji su propisani znatno niži doprinosi u odnosu na radni odnos. Isto fizičko lice može biti i stoprocentni vlasnik i direktor društva.

Na kraju, svi koji su zainteresovani za započinjenje privredne djelatnosti u BiH, treba da znaju da postupak osnivanja drušva traje svega nekoliko dana i da cjelokupni troškovi iznose par stotina konvertibilnih maraka.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com