Naknada štete

Znatan broj lica učesnika u saobraćajnim nesrećama i lica povrjeđenih na radu ili na drugi način, ne ostvaruju zakonom garantovana prava, jer nisu upoznata sa istim. Nama se uvijek možete obratiti radi konsultacija i zaštite Vaših prava, a mi ćemo se potruditi da dobijete maksimalan iznos nadoknade štete koji Vam prema zakonu pripada.

Advokatska kancelarija Ristić zatupa u ostvarivanju prava naših klijenata u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete (za pretrpljeni bol, strah, duševne bolove, kao i zbog povrede prava ličnosti, uvrede, povrede časti i ugleda) između ostalog :

  • Naknade štete iz saobraćajnih nezgoda, gdje se šteta naknađuje od osiguravajućeg društva
  • Naknada štete nastale na radnom mjestu, gdje se šteta naknađuje od osiguravajućeg društva ili od poslodavca
  • Naknada štete od ujeda pasa lutalica, gdje se šteta naknađuje od Grada Bijeljine