O nama

Istorija advokatske kancelarije Ristić

Advokatsku kancelariju Ristić osniva Danilo Ristić, zajedno sa ćerkom Dragom Vasić 1990. godine. Nakon rukovodećih poslova u najvećim firmama u gradu Bijeljina, te nakon što je obavljao i funkciju tužioca, devedesetih godina prošlog vijeka, kancelariji se pridružuje i Danilov sin Dragiša Ristić. Dragiša Ristić uspješno vodi porodičnu advokatsku kancelariju skoro trideset godina. Draga Vasić devedesetih godina prošlog vijeka, kao vrhunski pravnik sa izvrsnim znanjem engleskog jezika, oprobala je svoju karijeru u dalekoj Južnoafričkoj Republici, odakle je nostalgija vraća u BiH, tačnije u Brčko Distrikt BiH, gdje je dvadeset godina upravljala najvećim proizvodnim firmama Brčko Distrikta.

Tokom višedecenijskog rada advokatske kancelarije, 2006. godine, kancelariji se pridružio Dragišin  sin Vojislav, a 2009. godine, nakon završenih studija prava Univerziteta u Novom Sadu, pridružuje se i drugi Dragišin sin, advokat Predrag Ristić, koji od 2016. godine preuzima vođenje Advokatske kancelarije Ristić. Iste te 2016. godine, Draga Vasić, ispunjena velikim uspjesima u karijeri, odlazi u prevremenu penziju i ponovo se vraća u advokatsku kancelariju Predraga Ristića kao spoljni saradnik i savjetnik za korporativna pitanja, bezrezervno pružajući podršku svojim znanjem i sveobuhvatnim iskustvom.

Advokat Predrag Ristić, od 2016. godine, kada je preuzeo vođenje kancelarije, pa i danas, uz pomoć starih, ali i nekolicine novih saradnika, nastavio je da njeguje dobro naučenu višedecenijsku tradiciju odgovornog i savjesnog odnosa prema klijentima, gdje je posvećen i iskren odnos prema svakom pojedinačnom klijentu i slučaju koji vodi, najbolja preporuka svakom novom i stalnom klijentu Advokatske kancelarije Ristić.

Dobrodošli u kuću sa tradicijom povjerenja.

Naš tim

Predrag Ristic
Advokat

Predrag Ristić

Nakon završene Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini i Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2009. godine, pridružio se porodičnoj Advokatskoj kancelariji Ristić gdje je radio sa ocem i bratom, a 2016. godine, preuzeo je vođenje iste.
Tokom studija u Novom Sadu, bavio se muzikom i izdao dva muzička albuma.
2007. godinu, proveo je u SAD gdje usavršava znanje engleskog jezika.
Aktivan u radu mnogih nevladinih organizacija u zemlji i inostranstvu, od kojih su neke OSCE, ODIHR, Account, Transparency International, Vaša prava, Prava za sve i mnogih drugih.
Učesnik je brojnih seminara i edukacija, što kao instruktor ili predavač, što kao polaznik.
Bio je pravni savjetnik u mreži nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije Account.
Posjeduje certifikat o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika, OSCE certifikat za dugoročne posmatrače i druge.
Član je uređivačkog odbora stručnog časopisa Advokatura.
Tečno govori engleski jezik.
Draga Vasić
Savjetnik

Draga Vasić

Nakon završenih studija prava Univerziteta u Sarajevu, svoju pravničku karijeru započinje u Tuzli gdje je radila i kao sudija i kao advokat. Draga Vasić devedesetih godina prošlog vijeka, kao vrhunski pravnik sa izvrsnim znanjem engleskog jezika, oprobala je svoju karijeru u dalekoj Južnoafričkoj Republici, odakle je nostalgija vraća u BiH, tačnije u Brčko Distrikt BiH, gdje je dvadeset godina upravljala najvećim proizvodnim firmama Brčko Distrikta. Ispunjena velikim uspjesima u karijeri, odlazi u prevremenu penziju i ponovo se vraća u Advokatsku kancelariju Ristić, kao spoljni saradnik i savjetnik.
Tečno govori engleski jezik
Milica Džino Mitrović
Advokatski pripravnik

Milica Džino Mitrović

Rođena je 23.05.1986. godine u Sarajevu.
Završila je Gimnaziju „Filip Višnjić“ u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjeljenje u Bijeljini sa prosječnom ocjenom 9,36. Učestvovala je na brojnim seminarima i stručnim edukacijama, među kojima su i Edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije i Seminar iz nasljednog prava "Izdvajanje iz zaostavštine".
Govori engleski jezik i posjeduje osnovno znanje italijanskog jezika.
Tokom studiranja bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture RS.
U Advokatskoj kancelariji Ristić radi od 2018. godine.
Sanja Petković
Stručni saradnik

Sanja Petković

Rođena je 11.08.1994. godine u Bijeljini.
Osnovne i master akademske studije iz oblasti građanskog prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom studiranja je obavljala praksu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i advokatskim kancelarijama.
Učestvovala je na brojnim pravnim klinikama, seminarima i takmičenjima, kao što su međunarodna ljetna škola Rethinking the culture of tolerance, Škola međunarodnog humanitarnog prava, Pravna klinika o pravima djeteta, Ekološka pravna klinika, Beogradska konferencija pravnika, Burch University Security Council Mock session i drugi. Završila je osnovni kurs o berzi u organizaciji Beogradske berze. Posjeduje certifikat o osposobljenosti za korištenje elektronske baze podataka Paragraf Lex.
Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture RS.
Govori engleski i španski jezik, a posjeduje osnovno znanje njemačkog jezika.
U Advokatskoj kancelariji Ristić radi od decembra 2019. godine. 2023. godine je položila pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde Republike Srpske i od tada je zaposlena na radnom mjestu stručnog saradnika.
Ana Radosavljevic
Advokatski Pripravnik

Ana Radosavljević

Rođena je 11. decembra 1997. godine u Loznici.
Osnovnu školu i Gimnaziju „Vuk Karadžić“ završila je u Loznici sa odličnim uspjehom, nakon čega 2016.godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo. Studije završava 2020.godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji sa prosjekom 9,46.
Bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Tokom studija obavljala je ljetnje prakse u advokatskim kancelarijama u Bijeljini i Gradskoj upravi grada Bijeljina, te je učestvovala na brojnim Pravnim klinikama koje je organizovao Pravni fakultet u saradnji sa međunarodnim organizacijama: „Pravda za djecu“ , „Zaštita od nasilja u porodici“, „Klinika izbjegličkog prava“ i „Ekološka pravna klinika“. Takođe, učesnik je konferencije „Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BIH“ (Sarajevo 2018.g.), konferencije „Spriječimo trgovinu ljudima“ i „Poslovnog foruma menadžera-Bijeljina 2020“.
Posjeduje certifikat o osposobljenosti za korišćenje elektronske baze podataka Paragraf Lex.
Govori engleski i njemački jezik.
Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji „Ristić“ je od januara 2021.godine.