Kontakt

Advokatska kancelarija Ristić
ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com