Nasljedno pravo

Nasljeđivanjem se uređuju odnosi među nasljednicima poslije smrti ostavioca. Nasljeđivanje može biti zakonsko ili testamentarno. Testamentarno isključuje primjenu zakonskog, pa se tu mora voditi računa o zaštiti nužnog dijela zakonskih nasljednika. Testament je način da ostavilac jasno i nedvosmisleno raspolaže svojom imovinom.

Advokatska kancelarija Ristić u oblasti nasljednog prava vrši usluge zastupanja prilikom:

  • Pokretanja ostavinskog postupka, ostavinske rasprave, kao i zastupanja u ostavinskom postupku.
  • Sastavljanje i pomoć prilikom sastavljanja testamenta, kao i sprovodjenje testamenta
  • Sastavljanje i pomoć prilikom ostavljanja legata
  • Savjetovanje i zastupanje u nasljednopravnim stvarima u sudskom postupku
  • Pokretanje parničnog postupka u slučaju da neko od nasljednika smatra da ima neko svoje pravo na dijelu ili cijeloj imovini koja je predmet naljeđa, te da ista ne može biti predmet nasljeđivanja od strane drugih nasljednika