Zemljišne knjige

„Vlasništvo i druga prava na nekretninama nastaju tek upisom u zemljišnu knjigu.“Član 5. Zakona o zemljišnim knjigama RS.

Advokatska kancelarija Ristić je tu za naše klijente, da ih sa lakoćom provede kroz ove strogo formalne poslove, kao što su :

  • Upis nekretnina u Zemljišnu knjigu
  • Upis predbilježbi, zabilježbi, uknjižbi
  • Upis sudskih presuda, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o prometu nekretnina
  • Pribavljanje dokumentacije
  • Vođenje postupaka utvrđenih Zakonom o zemljišnim knjjigama RS