Privredno pravo

Advokatska kancelarija Ristić u svojoj dugogodišnjoj tradiciji objedinjuje inovativne ideje i iskustva i pruža sveobuhvatnu pravnu podršku od najmanjih startapa do nekih od najvećih regionalnih kompanija. U našoj kancelariji uvijek možete računati na kvalitetnu i efikasnu uslugu i to najpovoljnije za klijenta, jer smo uvijek spremni da se maksimalno posvetimo svakom slučaju, poštujući rokove i potrebe klijenata koje su za nas najvažnije. Mi našim klijentima pružamo usluge u skladu sa njihovim potrebama i tržišnim uslovima, stavljajući uvijek interes klijenta na prvo mjesto. Sa privrednim subjektima sklapamo i ugovore o generalnom zastupanju i savjetovanju uz paušalnu mjesečnu naknadu.

Advokatska kancelarija Ristić u privrednom pravu pruža usluge :

  • Osnivanja svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica, te statusnih i drugih promjena i postupcima pred APIF-om
  • Konsultacija i izrade statuta, sistematizacija, svih vrsta ugovora, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata
  • Savjetima u vezi sa korporativnim upravljanjem i drugim pratećim aktivnostima
  • Učestvovanje na svim vrstama pregovora uz učešće ili umjesto klijenta
  • Zastupanja u svim vrstama privrednih sporova
  • Zastupanja u prekršajnim i postupcima privrednih prestupa
  • Naplate potraživanja i naknade štete i izgubljene dobiti
  • Pripremom i savjetima u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava
  • Savjetovanja i zastupanja u restruktuiranju, stečaju i likvidaciji

Uvijek smo na raspolaganju za konsultaciju koja vam je potrebna, sve u cilju pronalaska najboljeg rješenja za Vaše poslovanje.