Radno pravo

Radno pravo je vrlo dinamična grana prava, sa čestim izmjenama zakonske regulative, ali i prakse. Shvatajući da je za uspjeh u radnom pravu od najveće važnost posvećenost i pažljiva analiza svakog pojedinačnog slučaja, te praćenje prakse na dnevnom nivou, Advokatska kancelarija Ristić, može sa ponosom da se pohvali izuzetnim iskustvom i maksimalnim učinkom u ovoj oblasti prava.

Zastupajući poslodavce, naš pravni tim ima za cilj prevenciju mogućih problema. Detaljnom analizom, pomažemo poslodavcima da njihovo usklađivanje poslovanja, smanjenje broja zaposlenih zbog tehnoloških višaka i restruktuiranja preduzeća, uskladimo sa zakonskim normama kako bi isključili mogućnost kasnijih sporova zbog eventualno nezakonitih otkaza, što sprečava nastanak velike štete za poslodavca. Po potrebi poslodavca, naš tim je u stalnom savjetodavnom i izvršnom kontaktu sa klijentom radi potrebe smanjenja broja zaposlenih iz bilo kojih razloga, disciplinskih i drugih postupaka pred poslodavcem. Ukoliko dođe do radnog spora, naš tim je spreman da pruži brzu podršku i zastupanje, koja se u praksi pokazala kao izuzetno efikasna.

Kada zastupamo zaposlene, bilo da se radi o nezakonitom otkazu, mobingu, diskriminaciji ili povredi bilo kog drugog prava radnika ili kada radnik jednostavno samo želi da zna svoja prava, pružamo punu savjetodavnu podršku i zastupanje u radnim sporovima, gdje nakon pažljive analize, iskreno i otvoreno predočavamo klijentu sve mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. Imajući u vidu da je ostanak bez posla vrlo nepovoljan momenat za radnika, nerijetko vršimo i zastupanje pred sudom sa odloženim plaćanjem do perioda nakon povratka radnika na posao kod poslodavca i isplate svih plata i doprinosa, kao štete za period dok je naš klijent nezaposlen. Ovakav pristup, Advokatsku kancelariju Ristić stavlja među vodeće u zastupanju u radnim sporovima, sa izuzetnim procentom uspješnosti u zastupanju.