Skip to main content

Nažalost, svjedoci smo činjenice da se veliki broj zaključenih brakova okonča razvodom. Razvod braka predstavlja jedan od zakonom propisanih načina prestanka braka. Postupak razvoda braka vodi se pred sudovima, i to sudom na čijem području se nalazi prebivalište tuženog odnosno sudom gdje su supružnici imali posljednje zajedničko prebivalište. Ukoliko su supružnici zaključili brak u BiH te se nakon toga preselili u inostranstvo, moguće je da brak razvedu pred sudom u BiH.

Postupak razvoda braka se pokreće tužbom ukoliko jedan od supružnika želi razvod braka. Ukoliko su supružnici saglasni u namjeri da se brak razvede, postupak se može pokrenuti zahjevom za sporazumni razvod braka (ukoliko supružnici nemaju zajedničke maloljetne djece ili djece nad kojima je produženo roditeljsko staranje) ili prijedlogom za sporazumni razvod braka (ukoliko supružnici imaju zajedničku maloljetnu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko staranje).

Prije pokretanja postupka razvoda braka, supružnici koji imaju zajedničku ili usvojenu malodobnu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo, proći će kroz postupak mirenja supružnika pred Centrom za socijalni rad u opštini u kojoj imaju prebivalište. Supružnici koji nemaju zajedničku maloljetnu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo neće prolaziti kroz postupak mirenja pred nadležnim Centrom za socijalni rad,  i postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za sporazumni razvod braka ili tužbe za razvod braka.

U prijedlogu, zahtjevu i tužbi, kao i u toku čitavog postupka obje strane mogu postaviti zahtjeve za rješavanje pitanja: starateljstva nad djecom, izdržavanja djece ili drugog bračnog druga, visine novčanih iznosa za navedena izdržavanja. Uz akt kojim se pokreće postupak razvoda braka neophodno je priložiti vjenčani list i rodne listove maloljetne djece, ukoliko supružnici imaju zajedničku maloljetnu djecu.

Svaki od supružnika može pokrenuti postupak razvoda braka lično ili putem advokata kao kvalifikovanog punomoćnika, koji ga može zastupati tokom cjelokupnog postupka. Sud po prijemu tužbe za razvod braka, istu dostavlja na odgovor drugom supružniku, te po prijemu odgovora zakazuje najprije pripremno ročište a zatim i glavnu raspravu. Supružnicima se predstavlja mogućnost mirenja te ukoliko to ne uspije, izvode se predloženi dokazi i donosi presuda kojom se brak razvodi. Sudovi po službenoj dužnosti brakorazvodnu presudu dostavljaju matičnoj službi radi evidentiranja podataka o prestanku braka u matičnim knjigama.

Na kraju, važno je znati da se u postupku razvoda braka pred sudovima u BiH ne raspravlja, niti se može raspravljati o podjeli imovine stečene tokom braka. Postupak podjele imovine stečene u braku je nezavisan od postupka razvoda braka i može se pokrenuti posebnom tužbom, prije, tokom ili nakon brakorazvodne parnice.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com