Advokatske usluge

Naše usluge

Privredno pravo

Radno pravo

Krivično i prekršajno pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Naknada štete

Zemljišne knjige

Imovinsko pravo

Pored ovih nudimo i sledeće usluge

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo je danas široko rasprostranjeno i teško je naći oblast koja nije ili ne može biti uređena ugovorom. Advokatska kancelarija Ristić nudi našim klijentima usluge :

Zastupanje u pregovorima, sastavljanje ugovora, zastupanje u postupcima ispunjenja, raskida, poništenja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora te naplate potraživanja, kao i druge koje potiču iz ugovora ili se istim mogu urediti.

Ustavno pravo

Advokatska kancelarija Ristić pruža pravnu pomoć u postupcima ocjene ustavnosti i zakonitosti zakona i opštih pravnih akata jedinica lokalne samouprave, kao i ulaganje apelacija za zaštitu ustavnih prava.

Parnični, vanparnični i izvršni postupak

Advokatska kancelarija Ristić pruža usluge zastupanja pred sudom u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima.