Skip to main content

Proteklog mjeseca, veliki broj klijenata se obratio Advokatskoj kancelariji Ristić iz razloga što su od grada Bijeljina dobili opomenu pred tužbu radi plaćanja komunalne naknade.

Grad Bijeljina u ovim predmetima nije podizao tužbe kako su to najavili u svojim opomenama, ali je u nekolicini slučajeva pokrenuo postupke izvršenja i to na osnovu svojih rješenja iz 2011. i 2013. godine. Uz prijedloge za izvršenje priložio je i opomene pred tužbe iz 2021, 2017. i 2016. godine.

Advokatska kancelarija Ristić savjetovala je svojim klijentima da podnesu prigovore zastare u izvršnim postupcima, a ovo iz razloga što je zakon vrlo jasan po ovom pravnom pitanju, što ćemo pokušati na jednostavan način objasniti u nastavku.

Naime, član 373. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske propisuje da samo pravo iz koga proističu povremena potraživanja zastarijeva za pet godina, računajući od dospjelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja posle koga dužnik nije vršio davanja. Dalje je stavom 2. istog člana određeno da kada zastari pravo iz koga proističu povremena potraživanja, povjerilac gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja, nego i povremena davanja koja su dospjela prije ove zastarjelosti.

Dakle, za sve one građane Bijeljine kojima je Grad odredio obavezu plaćanja komunalne naknade 2013. godine, a koji nikada nisu platili ni za jedan mjesec određene obaveze (ili to barem nisu uradili u posljednjih 5 godina), imaju pravo da podnesu sudu prigovor zastare samog prava, jer je Grad Bijeljina izgubio pravo da prinudno naplati komunalnu naknadu i za period koji je prethodio i za period koji dolazi.

Važno je napomenuti da se zastara potraživanja ne može prekinuti slanjem opomene, te da je zastaru moguće prekinuti samo putem suda, jer u skladu sa članom 391. Zakona o obligacionim odnosima, propisano je da za prekid zastarijevanja nije dovoljno da povjerilac pozove dužnika pismeno ili usmeno da obavezu ispuni.

Dakle, Grad Bijeljina je u najvećem broju slučajeva izgubio pravo da naplati potraživanja za komunalnu naknadu.

Važno je napomenuti da u prigovoru na rješenje o izvršenju morate isticati da je nastupila zastarjelost potraživanja ili samog prava, jer na zastarjelost ne pazi sud po službenoj dužnosti, već je neophodno to da se dužnik izričito na nju pozove.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com