Skip to main content

Svjedoci smo situacije kada usljed ekonomske situacije prouzrokovane pandemijom korona virusa mnogi radnici ostaju bez posla. Često se zbog neupućenosti zaposlenih u svoja prava koja su garantovana zakonom, oni dovode u nepovoljan položaj da bivaju primorani da potpišu sporazumne raskide ugovora o radu. Iz tog razloga naglašavamo da je za sporazumni raskid ugovora o radu potrebna i volja radnika te da Vas niko ne može prisiliti da takav sporazum potpišete. Ukoliko dobijete prijedlog od poslodavca da takav sporazum potpišete ili Vam poslodavac na drugi način želi uručiti otkaz ugovora o radu, najbolji savjet bi bio pustiti poslodavca da provede sve korake otkazivanja ugovora o radu. Bogata praksa naše kancelarije stečena dugogodišnjim zastupanjem klijenata u radnim sporovima govori u prilog tome da poslodavci prilikom otkaza često naprave neke od proceduralnih grešaka zbog kojih je takav otkaz nezakonit i onda radnici uspijevaju na sudu da to i dokažu, pa izdejstvuju i vraćanje na svoje radno mjesto i uplatu svih plata i doprinosa koje im poslodavac duguje do njihovog povratka na rad. 

Takođe je za zaposlene važno da budu upućeni u to da osim onih radnika kojima je baš u tom momentu isticao ugovor o radu na određeno vrijeme, niko nije mogao biti odjavljen sa evidencije odmah nakon što je dobio otkaz. Naime, Zakon o radu Republike Srpske propisuje da otkazni rok ne može biti kraći od 30 kalendarskih dana ako otkaz ugovora o radu daje poslodavac. Dakle, svi oni koji su dobili otkaz od poslodavca i odjavljeni su sa evidencije odmah nakon toga su dobili otkaz koji je nezakonit i imaju pravo da putem suda zatraže vraćanje na posao i isplatu svih plata, poreza i doprinosa sve do njihovog povratka na radno mjesto i to sve sa zakonskom zateznom kamatom. Važno je reći i to da otkazni rok od 30 kalendarskih dana nikako ne može biti kraći od toga, pa i u slučaju da je tako definisano i ugovorom o radu, jer ugovorom o radu nije moguće radniku dati manja prava od onih koja su propisana Zakonom.

Najčešći razlog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca je otkaz usljed ekonomskih, organizacionih ili tehnoloških razloga te u slučaju eventualnog sudskog spora usljed ovakvog otkaza, poslodavac bi pored činjenice da je u potpunosti ispoštovao proceduru koja je za ovakav otkaz ugovora o radu propisana Zakonom o radu RS, morao da dokaže da su zaista postojali ekonomski razlozi (manji obim posla, smanjeni prihodi i sl.), što se u praksi rijetko dešava.

Najbolji savjet u ovakvim situacijama bio bi da se u slučaju otkaza ugovora o radu odmah obratite stručnom licu, advokatu, koji će Vas uputiti o daljim koracima, Vašim pravima i mogućnostima, te po potrebi zastupati pred sudom radi dokazivanja da je otkaz nezakonit i povratka na radno mjesto i isplate svim plata i doprinosa za vrijeme dok niste radili. Takođe naglašamo da je za efikasnu zaštitu prava radnika neophodna i blagovremenost, i da rok za tužbu u radnim sporovima iznosi šest mjeseci od dana saznanja za povredu prava ili dana učinjene povrede.

Close Menu

Advokatska kancelarija Ristić

ul. Svetog Save 14/3
76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

+387 66 469 339
ristic.advokat@gmail.com